Avoimet syövän potilastutkimukset

Syövän hoito kulkee käsi kädessä korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kanssa. Läntinen Syöpäkeskus on Suomen toiseksi suurin syöväntutkimuskeskus, jonka tehtävänä on koordinoida syövän tutkimusta ja opetusta koko länsirannikon alueella.

Edistämme syöpätutkimusta ja ajantasaisimman tutkimustiedon hyödyntämistä sekä Läntisen Syöpäkeskuksen alueella että valtakunnallisesti.

Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku Clinical Research Center) tarjoaa Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille palveluita terveystieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Siirry Turun kliinisen tutkimuskeskuksen sivuille.

Tutkimussanasto

Lääketutkimuksista kerrottaessa joudutaan käyttämään erikoissanastoa. Laaketutkimukset.fi-sivustolla on selitetty yleisimpiä tutkimuksiin liittyviä sanoja.

TUTKIMUSPAIKKA JA PÄÄTUTKIJATUTKIMUKSEN KOODITIIVISTELMÄ
Gynekologiset syövät
TYKS / Sakari HietanenDOVACCSatunnaistettu tutkimus, jossa verrataan olaparibia, durvalumabia (MEDI4736) ja UV1:ä ylläpitohoitona BRCAwt- potilailla, joilla on uusiutunut munasarjasyöpä
Lymfoomat
TYKS / Sirkku JyrkkiöPOLAR BEARAvoin satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä polatutsumabi-vedotiinin kanssa ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä potilailla
TYKS / Taina ReunamoFirmMindVaiheen 3 yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan
tafasitamabin ja lenalidomidin yhdistelmähoidon turvallisuutta ja tehoa osallistujilla, joilla on
uusiutuva tai hoitoon reagoimaton diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma
Rintasyöpä
Vaasan keskussairaala / Antti JekunenCO41101Tutkimuksessa arvioidaan yhdistelmälääkityksenä annetun ipatasertibin, atetsolitsumabin ja paklitakselin tehokkuutta, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa paikallisesti edenneen ja leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa niillä tutkittavilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa sairautensa tässä vaiheessa.
TYKS / Riikka HuovinenlidERAKliininen tutkimus, jossa arvioidaan giredestrantin tehokkuutta ja turvallisuutta liitännäishoitona verrattuna lääkärin valitsemaan hormonaaliseen liitännäishoitoon potilailla, joilla on estrogeenireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen varhaisvaiheen rintasyöpä
Satasairaala / Kalevi PulkkanenVeritac-2 C4891001Kliininen lääketutkimus, jossa verrataan ARV-471-valmistetta Fulvestranttiin tutkittavilla, joilla on estrogeenireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen edennyt rintasyöpä, joka on edennyt siihen aiemmin annetun endokriinisen hoidon jälkeen.
VIRTSARAKKOSYÖPÄ
TYKS/ Peter BoströmFINNBLADDER 9Korkean uusiutumisriskin Ta-virtsarakkosyövän hoito –sinivalokystoskopia ja optimoitu mitomysiini-C
TYKS/ Peter BoströmFINNBLADDER 10Tutkimus selvittää korkean uusiutumis- ja etenemisriskin pinnallisen virtsarakkosyövän optimaalista hoitoa. Tutkimuksessa vertaillaan taudin uusiutumisen ehkäisyyn käytettyä jaksottaisesti annosteltua BCG- ja electromotive drug administration (EMDA) mitomysiini C -yhdistelmähoitoa perinteiseen BCG instillaatiohoitoon.
TYKS / Peter BoströmMK-3475-057Avoin kliininen lääketutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa ja turvallisuutta yksin ja yhdessä muiden tutkimusvalmisteiden kanssa korkean riskin pinnallista virtsarakkosyöpää sairastavilla potilailla, joille BCG-hoito (Bacillius Calmette Guerin) ei enää tehoa, tai jotka eivät siedä hoitoa.
MUNUAISSYÖPÄ
TYKS / Kalle MattilaMK-6482-022Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, vaiheen 3 monikeskustutkimus,
jossa beltsutifaanin (MK-6482) ja pembrolitsumabin (MK-3475) yhdistelmän tehoa ja
turvallisuutta verrataan lumelääkkeen ja pembrolitsumabin yhdistelmään munuaisen
kirkassolukarsinooman (ccRCC) liitännäishoidossa munuaisenpoiston jälkeen
ETURAUHASSYÖPÄ
TYKS/ Peter BoströmHIFU-PRO-BPHAvoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja soveltuvuutta eturauhassairauksien hoidossa. Rekrytointi on edelleen käynnissä seuraavilla potilasryhmillä: paikallisesti edennyt oireinen eturauhassyöpä, sädehoidon jälkeinen paikallisesti uusiutunut eturauhassyöpä ja oireinen eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.
TYKS/ Peter BoströmPRO-TULSA-PCAAvoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa paikallisen eturauhassyövän hoidossa
TYKS/ Jukka KemppainenADTPSMA2ADTPSMA2-tutkimus selvittää, miten hormonihoito vaikuttaa PSMA PET –kuvantamistulokseen. Tutkimukseen otetaan mukaan etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavia potilaita
TYKS / Peter BoströmHIFU- PRO-SALVAGEAvoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa niille eturauhasyöpäpotilaille, joilla on sädehoidon jälkeinen paikallinen uusiutuma.
TYKS/ Peter BoströmSPCG-15Kirurgiaa vai sädehoitoa paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa – avoin satunnaistettu kliininen tutkimus
TYKS/ Peter BoströmTALAPRO-3Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa talatsoparibin ja entsalutamidin yhdistelmää tutkitaan miehillä, joilla on DDR-geenimutatoitunut metastasoitunut kastraatioherkkä eturauhassyöpä
TYKS / Otto EttalaESTO2Atorvastatiinin käytön vaikutus eturauhassyövän kehitykseen hormoni/ kastraatiohoidossa oleville potilaille.
Pään ja kaulan alueen syövät
Hematologiset syövät
TYKS/ Mervi PutkonenMagnetisMM-5Kansainvälinen vaiheen 3 satunnaistettu tutkimus, jossa elranatamabia (PF-06863135) yksin ja yhdessä daratumumabin kanssa verrataan daratumumabin, pomalidomidin ja deksametasonin yhdistelmähoitoon tutkittavilla, joilla on uusiutunut tai hoitoon reagoimaton multippeli myelooma.
TYKS/ Mervi PutkonenMagnetisMM-7Kansainvälinen satunnaistettu, vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan elranatamabia (PF-06863135) lenalidomidiin potilailla, joilla on äskettäin diagnosoitu multippeli myelooma ja jotka ovat minimaalisen jäännöstaudin suhteen positiivisia autologisen kantasolusiirron jälkeen.
TYKS/ Mervi PutkonenExcaliber-RRMMKansainvälinen kaksivaiheinen tutkimus, jossa selvitetään, miten hyvin uusi tutkimuslääke, iberdomidi (CC-220) tehoaa uusiutuneen tai hoidolle vastaamattoman multippelin myelooman hoitoon, kun sitä käytetään yhdessä daratumumabin ja deksametasonin kanssa.
TYKS/ Juha RantiCartitude-5Kansainvälinen satunnaistettu, vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan VRd-hoidon sekä sen jälkeen annettavan siltakabtageeniautoleuseelihoidon (cilta-cel) yhdistelmää VRd-hoidon sekä sen jälkeen annettavan Rd-hoidon yhdistelmään tutkittavilla, joilla on vastikään diagnosoitu multippeli myelooma ja joille ei ole suunniteltu alkuhoitoa hematopoieettisella kantasolusiirrolla. Cilta-cel on CAR-T-soluhoito.
Palliatiivinen lääketiede
TYKS/ Roberto BlancoHIFULuustometastaasien hoito magneettiohjatulla korkean intensiteetin kohdennetulla ultraäänellä (HIFU)
RUUANSULATUSKANAVAN SYÖVÄT
TYKS/ Hanna VihervaaraIäkkään paksusuolipotilaan leikkaushoito.
Monikeskustutkimus, jossa seurataan paksusuolisyöpään sairastuneiden yli 80-vuotiaiden toimintakykyä, elämänlaatua ja ennustetta vuoden ajan leikkauksesta.
Satasairaala / Kalevi PulkkanenSSGXXIIKolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibihoidon vertailu potilailla, joilla GISTin uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi
TYKS / Pirita VarpeRESETKansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää neljän erilaisen leikkaustekniikan tuloksia ja turvallisuutta peräsuolisyövän hoidossa.

TYKS / Raija Ristamäki

Vaasan keskussairaala / Pia Österlund

Satasairaala / Kalevi Pulkkanen

BREAKWATER BRAF V600E -mutatoituneen kolorektaalisyövän
tutkimus, jossa arvioidaan enkorafenibin käyttöä yhdessä setuksimabin kanssa sekä
solunsalpaajahoidon kanssa tai ilman sitä
MAKSASOLUSYÖPÄ
TYKS / Eetu HeerväIMBrave251VAIHEEN III AVOIN, SATUNNAISTETTU TUTKIMUS, JOSSA VERRATAAN ATETSOLITSUMABIN JA LENVATINIBIN TAI SORAFENIBIN YHDISTELMÄÄ PELKKÄÄN SORAFENIBIIN TAI LENVATINIBIIN MAKSASOLUKARSINOOMAA SAIRASTAVILLA TUTKITTAVILLA, JOTKA OVAT AIEMMIN SAANEET ATETSOLITSUMABIA JA BEVASITSUMABIA
Melanooma
KEUHKOSYÖPÄ
TYKS / Maria Silvoniemi
Vaasan keskussairaala / Antti Jekunen

ASTEROIDAvoin satunnaistettu vaiheen II tutkimus, jossa durvalumabia annetaan stereotaktisen sädehoidon jälkeen ei-pienisoluisen, asteen I keuhkosyövän liitännäishoitona
TYKS / Maria SilvoniemiDARTTutkimus Durvalulmabi immunologisella lääkeellä kemosädehoidon jälkeen potilailla jotka sairastava ei-pienisoluista keuhkosyöpää
TYKS / Maria SilvoniemiKontRASt-02Vaiheen III satunnaistettu, kontrolloitu avoin tutkimus, jossa arvioidaan JDQ443-
tutkimuslääkkeen tehoa ja turvallisuutta verrattuna dosetakseliin aiemmin hoidetuilla tutkittavilla, joilla
on paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeitä lähettänyt KRAS G12C-mutaation omaava ei-pienisoluinen
keuhkosyöpä
TYKS / Maria SilvoniemiLung 213824II vaiheen satunnaistettu alustatutkimus, jossa arvioidaan immuunihoitoon perustuvien lääkeyhdistelmien turvallisuutta ja kasvaimeen kohdistuvia vaikutuksia ei-pienisoluisen keuhkosyövän
hoidossa
Muut
TYKS / Kalle MattilaPD-1 SYDÄNSEURANTAPD-1-vasta-ainehoitoihin liittyvän sydänturvallisuuden seuranta (PD-1-vasta-ainehoitoihin liittyvän sydäntoksisuuden prediktiiviset kliiniset, kuvantamis- ja laboratoriobiomarkkerit)
TYKS / Erika AlanneFINPROVEYksilöllistä syövänhoitoa selvittävä kansallinen vaiheen 2 lääketutkimus edenneessä syövässä
TYKS / Maria SundvallBIOURICATavoitteena kehittää uusi, aiempia parempi menetelmä tunnistaa syöpään liittyviä merkkiaineita ihmisen veri- ja virtsanäytteistä.
Lasten syövät
TYKS/ Päivi LähteenmäkiIntreALL 2010 HRUusiutuneen lapsuusiän lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus

TYKS/ Päivi LähteenmäkiALL TogetherAkuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lasten ja nuorten hoitotutkimus
TYKS/ Päivi LähteenmäkiLBL 2018LBL 2018 – kansainvälinen lasten ja nuorten lymfoblastilymfooman hoito-ohjelma
TYKS/ Päivi LähteenmäkiNHL 2013NHL-BFM:n ja NOPHO:n yhteinen lasten ja nuorten kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja –leukemian hoitoprotokolla
TYKS/ Miia MokkaTEDDIHengitystahdistetun sädehoidon soveltuvuus lapsille ja nuorille.
TYKS/ Päivi LähteenmäkiMilli-CSuolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneille lapsille: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen.
TYKS/ Päivi LähteenmäkiINFORMYksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille
TYKS/ Anu HuurreEsPhALL Philadelphia-positiivisen ALL:n hoito-ohjelma
TYKS/ Anu HuurrefEEcurUusiutuneen Ewingin sarkoomanhoito-ohjelma
TYKS/ Päivi LähteenmäkiLOGGIC CoreCore BioClinical Data Bank (LOGGIC Core) – Matala-asteisten glioomien biologisten ja kliinisten ominaisuuksien yhteyttä selvittävä tutkimus
TYKS/ Minna KoskenvuoSeurantatutkimus B-soluista lymfoblastileukemiaa sairastavista potilaista, joille on tehty kantasolusiirto ja hoitoon kuulunut kemoterapia ilman blinatumomabia tai blinatumomabin kanssa
TYKS/ Päivi LähteenmäkiNOPHO-CARELasten syöpien ja harvinaisten veritautien esiintyvyys, hoitoennuste ja myöhäisvaikutukset Suomessa ja NOPHO-maissa
TYKS/ Liisa Järvelä ja Anu HuurreMilli-CSyöpäpotilaiden suolistomikrobisto ja myöhempi terveys.
TYKS/ Laura KorhonenPeCCaPSPersonal Crisis and Cancer Predisposition Syndromes
TYKS/ Anu Huurre ja Liisa JärveläALL2008-LATEALL2008 ohjelmalla hoidettujen potilaiden jälkiseurantatutkimus.
TYKS/ Päivi LähteenmäkiLERACAKasvuiässä syöpää sairastaneiden myöhäisvaikutusten riskiarviointi ja digitaalisen seurannan analyysihanke.
TYKS/ Riikka Kuvaja ja Päivi LähteenmäkiPACSRaskaussyövän vaikutukset äidin ennusteeseen ja syntyvään lapseen.