Opas syöpää sairastavan liikuntaneuvontaan on nyt julkaistu Duplicate

Läntisessä Syöpäkeskuksessa tehdyssä kehittämistyössä valmistui ammattilaisille suunnattu opas. Oppaan aiheena on syöpää sairastavan liikuntaneuvonta. Kyseessä on opas, joka on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille syöpään sairastuneiden liikuntaneuvonnan tueksi. Oppaan avulla pyritään vahvistamaan liikuntaneuvonnan roolia sekä edesauttamaan sen vakiinnuttamista kiinteäksi osaksi syövän hoitoa.

Opas löytyy hoito-ohjeet.fi – sivustolta: Opas syöpää sairastavan liikuntaneuvontaan (hoito-ohjeet.fi)